Quay lại chuyên mục
Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Phú Trọng

Ngày sinh: 14/4/1944
Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Nguyễn Xuân Phúc
Nguyễn Xuân Phúc

Ngày sinh: 20/7/1954
Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Phạm Minh Chính
Phạm Minh Chính

Ngày sinh: 10/12/1958
Quê quán: xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

Vương đình Huệ
Vương Đình Huệ

Ngày sinh: 15/3/1957
Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Trương Thị Mai
Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23/1/1958
Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Võ Văn Thưởng
Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13/12/1970
Quê quán: xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long

Phạm Bình Minh
Phạm Bình Minh

Ngày sinh: 26/3/1959
Quê quán: xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Nguyễn Văn Nên
Nguyễn Văn Nên

Ngày sinh: 14/7/1957
Quê quán: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Tô Lâm
Tô Lâm

Ngày sinh: 10/7/1957
Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Phan Đình Trạc
Phan Đình Trạc

Ngày sinh: 25/8/1958
Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú

Ngày sinh: 25/8/1961
Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Phan Văn Giang
Phan Văn Giang

Năm sinh: 14/10/1960
Quê quán: xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Nguyễn Hòa Bình
Nguyễn Hòa Bình

Ngày sinh: 24/5/1958
Quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Trần Thanh Mẫn
Trần Thanh Mẫn

Ngày sinh: 12/8/1962
Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Xuân Thắng
Nguyễn Xuân Thắng

Ngày sinh: 18/12/1957
Quê quán: Nghệ An

Lương Cường
Lương Cường

Ngày sinh: 15/8/1957
Quê quán: phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh

Ngày sinh: 6/4/1964
Quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Đinh Tiến Dũng
Đinh Tiến Dũng

Ngày sinh: 10/5/1961
Quê quán: xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình