Quay lại chuyên mục
Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Phú Trọng

Ngày sinh: 14/4/1944
Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Võ Văn Thưởng
Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13/12/1970
Quê quán: xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long

Trương Thị Mai
Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23/1/1958
Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú

Ngày sinh: 25/8/1961
Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Xuân Thắng
Nguyễn Xuân Thắng

Ngày sinh: 18/12/1957
Quê quán: Nghệ An

Lương Cường
Lương Cường

Ngày sinh: 15/8/1957
Quê quán: phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh

Ngày sinh: 6/4/1964
Quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Hòa Bình
Nguyễn Hòa Bình

Ngày sinh: 24/5/1958
Quê quán: xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Lê Minh Hưng
Lê Minh Hưng

Ngày sinh: 11/12/1970
Quê quán: xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Trọng Nghĩa
Nguyễn Trọng Nghĩa

Ngày sinh: 6/3/1962
Quê quán: xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Đõ Văn Chiến
Đõ Văn Chiến

Ngày sinh: 10/11/1962
Quê quán: xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Bùi Thị Minh Hoài
Bùi Thị Minh Hoài

Ngày sinh: 1/12/1965
Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Lê Minh Khái
Lê Minh Khái

Ngày sinh: 10/12/1964
Quê quán: xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu