Quay lại chuyên mục
Trương Thị Mai
Trương Thị Mai

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Ngày sinh: 23/1/1958
Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Trung ương

Ngày sinh: 25/8/1961
Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Phan Đình Trạc
Phan Đình Trạc

Chức vụ: Trưởng Ban Nội chính
Trung ương

Ngày sinh: 25/8/1958
Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Ngày sinh: 6/4/1964
Quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Lê Minh Hưng
Lê Minh Hưng

Chức vụ: Chánh Văn phòng
Trung ương Đảng

Ngày sinh: 11/12/1970
Quê quán: xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Trọng Nghĩa
Nguyễn Trọng Nghĩa

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ngày sinh: 6/3/1962
Quê quán: xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Bùi Thị Minh Hoài
Bùi Thị Minh Hoài

Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Ngày sinh: 1/12/1965
Quê quán: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

LÊ HOÀI TRUNG
LÊ HOÀI TRUNG

Chức vụ: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
Ngày sinh: 4/1961
Quê quán: huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế