Quay lại chuyên mục
Phạm Minh Chính
Phạm Minh Chính

Ngày sinh: 10/12/1958
Quê quán: xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

Võ Văn Thưởng
Võ Văn Thưởng

Ngày sinh: 13/12/1970
Quê quán: xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long

Phan Đình Trạc
Phan Đình Trạc

Ngày sinh: 25/8/1958
Quê quán: xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Trần Cẩm Tú
Trần Cẩm Tú

Ngày sinh: 25/8/1961
Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Xuân Thắng
Nguyễn Xuân Thắng

Ngày sinh: 18/12/1957
Quê quán: Nghệ An

Tô Lâm
Tô Lâm

Ngày sinh: 10/7/1957
Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên