Quay lại chuyên mục

TS. KTS Trần Quốc Bảo - Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, ĐH Xây dựng - chuyên gia có nhiều công trình nghiên cứu về phong cách kiến trúc Đông Dương thốt lên như vậy khi kể chuyện kế thừa tinh hoa kiến trúc Đông Dương trong những công trình hiện đại.

Cách đây khoảng 100 năm người Pháp đã mang tới sự kế hợp hài hòa giữa kiến trúc kinh viện Châu Âu với các thành phần và giải pháp kiến trúc bản địa để hình thành nên phong cách Kiến trúc Đông Dương đầy mê hoặc. Đại học Đông Dương, Bảo tàng Louis Finot, Sở Tài chính những năm 1920… tiếp nối những công trình Tân cổ điển đầu thế kỷ XX khẳng định người Pháp chưa bao giờ lặp lại chính họ, ngay cả tại thuộc địa.

“Thế nên, thế kỷ 21 rồi, đừng bê nguyên những điều đẹp đẽ của trăm năm trước. Anh yêu thích phong cách Đông Dương, mà theo tiếng Pháp là Style Indochinois đến mấy, cũng phải kế thừa cái tinh thần cốt lõi và đặt các công trình trong bối cảnh đương đại!”.