Đại gia đình VietNamNet khám phá thế giới

Xem chặng trước
Xem chặng sau

Xem chặng tiếp theo

Chịu trách nhiệm nội dung

Phạm Anh Tuấn

Biên soạn

Vũ Huyền Linh
Phạm Thu Hà
Vũ Thị Dung

Biên tập

Vũ Huyền Linh

Ảnh

Lê Anh Dũng
Phạm Hải
Nguyễn Quyết Thắng
Minh Tuấn
Tư liệu báo
Các phóng viên VietNamNet

Đồ hoạ và code

Đỗ Diễm Anh
Lê Trung Hiếu
Võ Tú Uyên